Turystyka archeologiczna

Krzysztof Kaczmarek

Abstrakt


The subject of the elaboration is tourism aimed at places of significant archeological discoveries – archeological tourism (archeotourism) considered as one of the forms of cultural tourism. The author presents historical examples of such tourist activity. Next, he analyses the meaning and attractiveness of a number of places in Poland from the point of view of archeotourism. The last part of the description presents the advantages resulting from including archeotourism in educational curricula, and requirements for effective ways of building the concepts of events and trips.


Słowa kluczowe


Turystyka archeologiczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artymowski D., 1998, Festyn Archeologiczny Berło – miecz – sakiewka, Biskupin 12–20 września 1998, Kronika Zamkowa 1998, nr 1

Batko K.,2008, Budowanie produktu turystycznego, [w:] T. Giergiel (red.) Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny, pod red. T. Giergiela, Sandomierz 2008, s. 11 – 16

Basista J., 2003, Jak historia może być przydatna w rozwoju turystyki?, Problemy Turystyki I Hotelarstwa nr 3,

Bąbel J., 1999, Z dziejów poznania kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach k. Ostrowca Św. (w:) Rocznik Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Św., 2, 87- 121

Białostocki J., 1981, Innowacja i tradycja [w:] Tradycja i innowacja, Warszawa

Bogdanowski J. 1999, Spuścizna historyczna a społeczeństwo, Ochrona Zabytków Nr 1, s.12-18

Borkowski W., Sałaciński S., 2000, Krzemionki – kopalnie krzemienia z młodszej epoki kamienia, [w:] K. Bracha, S. Wiech (red.), Między Wisłą a Pilicą. Materiały historyczne, t. 1, Kielce

Bracha K, Wiech S. (red.), 2000, Między Wisłą a Pilicą. Materiały historyczne, t. 1, Kielce

Firlej W., 1999, Szlakiem podróży turystycznych starożytnych Greków i Rzymian, Zeszyty Naukowe WSE w Warszawie nr 4, s. 175 – 197

Florek M., 2008, Wprowadzenie do archeoturystyki ziemi sandomierskiej, [w:] Archeoturystyka nowoczesny produkt turystyczny, pod red. T. Giergiela, Sandomierz

Giergiel T., (red.), 2008, Archeoturystyka. Nnowoczesny produkt turystyczny, Sandomierz

Grygorowicz A., 2000, Kierunki projektowania skansenu archeologiczno – architektonicznego, krajobrazowego i muzeum historycznego w Łeknie, [w:] A.M. Wyrwa (red.) Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, t. 3. Środowisko naturalne i osadnictwo w łekneńskim kompleksie osadniczym, Poznań, s. 553 – 564;

Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. undecimus, 1975, Warszawa

Jaworski K., Pankiewicz A., (red.), 2007, Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, Wrocław

Jaworski K., Pankiewicz A., 2007 a, Badania archeologiczne na szczycie Gromnika po II wojnie światowej, [w:] Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, pod red. K. Jaworskiego i A. Pankiewicz, Wrocław, s. 79 – 121

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa

Kaczmarek K., 2003, Dzieje Śremu do końca XV wieku, [w:] Rezler M., (red.) Dzieje Śremu, Poznań

Kočka – Krenz H., 2004, Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu, [w:] L. Wilczyński (red.) Ostrów Tumski – kolebka Poznania, Poznań, s. 21 – 38

Krukowski S., 1939, Krzemionki Opatowskie, Warszawa 12Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 1/2010 (styczeń 2010) 13

Małachowicz M., 2002, Dzieje zabudowy Gromnika, [w:] M. Młynarska-Kaletynowa (red.) Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, Wrocław, s. 49 – 78

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno

Młynarska-Kaletynowa M., 2002, (red.) Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, Wrocław

Nowaczyk W.J., 2004, Atrakcje turystyczne Gniezna, Roczniki Naukowe WSHiG w Poznaniu 6, s. 193 – 203

Opisanie podróży Mikołaja von Popplau rycerza rodem z Wrocławia, przełożył i wydał P. Radzikowski, 1996, Kraków

Palich P., 2003 ,Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki w regionie, Problemy Turystyki i Hotelarstwa z. 2

Pliniusz, Historia naturalna (wybór), przeł. H. i T. Zawadzccy, 1961, Wrocław

Rezler M., (red.), 2003, Dzieje Śremu, Poznań

Rotter – Jarzębińska K., Wilkowska A.,2007, Formy turystyki w Krakowie – stan i perspektywy rozwoju, [w:] D. Ptaszycka – Jackowska (red.) Polska przestrzeń turystyczna, Kraków (Prace Geograficzne nr 117)

Wilczyński L., (red.), 2004, Ostrów Tumski – kolebka Poznania, Poznań

Wilhelm z Rubruk, Opis podróży, 2007, przeł. M. Olszewski, Kęty

Wyrwa A.M. (red.), 2000, Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, t. 3. Środowisko naturalne i osadnictwo w łekneńskim kompleksie osadniczym, Poznań

Wyrwa A.M., 2000, Założenia programowe strefy krajobrazu chronionego, skansenów i rezerwatu w łekneńskim kompleksie osadniczym, [w:] Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, t. 3, Poznań, s. 565 – 583


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Krzysztof Kaczmarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642