Turystyka Kulturowa - wokół definicji

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Po dokonaniu przeglądu i krótkiej analizy treści i zakresu kilkunastu definicji turystyki kulturowej, stosowanych w oficjalnej klasyfikacji, w refleksji naukowej oraz w praktyce dydaktycznej, autor artykułu przystępuje do przedstawienia propozycji definicji funkcjonalnej tego fenomenu, odnoszącej się do powszechnie stosowanego określenia turystyki jako pojęcia nadrzędnego. Propozycja uwzględnia zarówno współczesne (szerokie) pojmowanie kultury, jak i programy (cele i treści) wypraw turystycznych z jednej, zaś aspekt motywacji kulturowej turystów z drugiej strony. Celem autora jest udostępnienie i upowszechnienie użytecznego narzędzia dla klasyfikacji ofert turystycznych oraz w konsekwencji doprowadzenie do ujednolicenia polskojęzycznej nomenklatury fachowej w dziedzinie turystyki kulturowej. Propozycję należy traktować jako punkt wyjścia dla dyskusji w kręgach fachowych na temat definiowania turystyki kulturowej z jednoczesną opcją na rzecz uwzględnienia w tej dyskusji środowiska organizatorów turystyki oraz jego potrzeb.

Słowa kluczowe


Turystyka kulturowa; definicja

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, Turyzm, Nr 15/1-2, ss. 95-120

Bąk S.A., 2007, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Difin, Warszawa

Becker Ch., 1993, Kulturtourismus. Eine Einführung, [w:] Ch. Becker, A. Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa . Wachstum ohne Grenzen? ETI GmbH, Universitat Trier, Trier

Becker Ch., Steinecke A., 1997, Kulturtourismus: Strukturen und Entwicklungsperspektiven, Fern-Universitat, Hagen

Buczkowska K., Turystyka kulturowa, maszynopis, Poznań 2008

Crepaz M., Hrovat-Forstinger B., 1999, Die strategische Führung von Kulturbetrieben unter besonderer Berücksichtigung von Burgen und Schlössern, [w:] H. Pechlaner (red.): Burgen und Schlösser zwischen Tradition und Wirtschaftlichkeit. Probleme und Perspektiven. Linde, Wien

Dreyer A., 2000, Der Markt für Kulturtourismus, [w:] A. Dreyer (red.), Kulturtourismus, Oldenbourg, München/Wien

Eder W., 1993, Wissenschaftliche Reiseleitung und Kulturtourismus [w:] Ch. Becker, A., Steinecke (red.) Kulturtourismus: Strukturen und Entwicklungsperspektiven, Fern-Universitat, Hagen

Gaworecki, W., 2003, Turystyka, Wydanie IV (zmienione), PWE, Warszawa

Hall C. M., Zeppel H., 1990a, Cultural and heritage tourism: the new grand tour?, Historic Environment, Nr 7(3/4), ss. 86-98.

Hall C. M., Zeppel H., 1990b, History, Architecture, Environment: Cultural Heritage and Tourism, Journal of Travel Research, Nr 29, ss. 54-55.

Hughes H., 2003 Arts, entertainment and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.) Turystyka Kulturowa (spojrzenie geograficzne), Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Lohmann M., 1999, Kulturtouristen oder die touristische Nachfrage nach Kulturangeboten [w:] T. Heinze Kulturtourismus: Grundlagen, Ziele, Trends und Fallstudien, Westdeutscher Verlag, München – Wien

Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, Nr 3, ss. 5-9

Marczak M., 2000, Rodzaje turystyki, W: A. Szwichtenberg, (red.) Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa

Metelka Ch. J., 1990, The Dictionary of Hospitality, Travel and Tourism, Delmar Publishers Ins., Merton house travel and tourism publishers, Albany, New York, USA

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa . Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Przecławski K., 2004, Człowiek i turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Richards G., 1996, Cultural Tourism in Europe, CABI, Wallingford

Richards G., 2007, Cultural Tourism. Global and local perspectives, The Haworth Hospitality Press, New York – London – Oxford

Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Markstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenbourg, München

Weissenborn B., 1997, Kulturtourismus, [w:] Trierer Tourismus Bibliogfaphien, tom 10, Trier


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642