Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Kontynuując zainicjowany wiosną 2008 proces opracowywania zasad waloryzacji polskiego potencjału turystyczno-kulturowego, autor przedstawia kryteria i metody badawcze, w odniesieniu do oceny potencjału polskich szlaków turystyczno-kulturowych. Przedstawione w artykule propozycje jednolitych standardów badawczych oraz dokładny opis kolejnych etapów badań mają umożliwić niezależne ich podjęcie w wielu ośrodkach w kraju i w efekcie doprowadzenie do stworzenia atlasu potencjalnych destynacji turystyki kulturowej w Polsce.

Słowa kluczowe


waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego, szlak turystyczno-kulturowy, szlaki turystyczne, turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becker P., 2000, Themenstraßen - am Beispiel der „Straße der Romanik”, w: Dreyer A., Kulturtourismus, 2000, Wydawnictwo Oldenburg, München/Wien

Gołembski G (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa

Kowalczyk, A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Kozielecki J., 1988, O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Kruczek Z., 2007, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008 a, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008 b, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, [w:] Turystyka Kulturowa Nr 2/2008 (www.turystykakulturowa.org, dostęp z dnia 12 grudnia 2008), s 17- 32.

Puczko L., Ratz T., 2007, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, [w:] G. Richards (red.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, Wyd. The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork, s. 131-148.

Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Wydawnictwo Oldenbourg, München/Wien

Śniadek J., Styperek J., 2007, Marka produktu turystycznego, [w:] „Studia Periegetica”, nr 1/2007, s. 84-89.

WTO, 1999, Tourism – 2020 Vision. A New forecast from the Word Tourism Organization. Executive Summary, Madrid, WTO.


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642