Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna

Anna Dubińska

Abstrakt


W artykule przedstawiono turystykę winiarską (enoturystyka), jako formę turystyki kulturowej. Na tym tle opisano proces powstawania nowego produktu turystycznego, jakim jest szlak kulturowy Małopolska Ścieżka Winna. Opisano etapy powstawania szlaku w ramach programu realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR), Stowarzyszenie Małopolskie Forum Winne oraz Polski Instytut Winorośli i Wina. Przedstawiono przebieg szlaku i wykonano jego mapę, a za bazę wyjazdową łączącą wszystkie stanowiska uprawy winorośli przyjęto główny ośrodek turystyczny, jakim jest Kraków. Dokonano inwentaryzacji winnic i opisu wybranych gospodarstw. Omówiono problemy komercjalizacji szlaku oraz szanse rozwoju winiarstwa i turystyki winiarskiej w regionie Małopolski. Sformułowano założenia do promocji szlaku.

Słowa kluczowe


enoturystyka; szlak winiarski; Małopolska; produkt turystyczny; promocja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bosak W., 2006, Winorośl i wino w małym gospodarstwie w Małopolsce, MARR, Kraków

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF w Poznaniu, Poznań

Carlson J., 2004, A review of Global Wine Tourism Research, New Zealand

Girard-Lagorce S., 2005, 100 najlepszych win świata, Rosner i Wspólnicy, Warszawa

Hall C.M., Johnson G., Cambourne B., 2011, Wine tourism: an introduction, [w:] Wine tourism around the Word. Development, management and markets, Taylor & Francis Group, ss. 1-24

Kosmaczewska J., 2008, Szlaki wina w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju, [w:] „Studia Periegetica”, zeszyt 2, ss. 153-159

Kruczek Z (red.), 2006, Szlaki turystyczne jako specyficzny rodzaj produktu turystycznego, [w:] Materiały z seminarium nt. Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego, Małopolska Organizacja Turystyczna, Zawoja

Kruczek Z., 2009, Enoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 333-345

Kruczek Z., 2011, Szlak oscypkowy w Małopolsce. Droga od pomysłu do produktu turystycznego, [w:] Kultura i turystyka – wspólna droga, Łódź

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Myśliwiec R., 2006, Uprawa winorośli, PWLiR, Warszawa

Myśliwiec R., 2006, Winorośl i wino, Państwowe Wyd. Leśne i Rolnicze, Warszawa

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego, Diffin, Warszawa

Poczta J., Różycka E., 2012, Enoturystyka i turystyka kulinarna a kultura podróżowania, [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 207-215

Skinner A.M., 2000, Napa Valley, California: a model of wine region development, [w:] A.C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis, Wine tourism around the World, Elsevier, ss. 283-296

www.instytutwina.pl/pdf/winoturystyka.pdf, dostęp z dn. 22.04.2010

www.malopolskiewinnice.pl, dostęp z dn. 18.05.2010 r.

www.winologia.pl/teksty_malopolska.htm, dostęp z dn. 20.05.2013

www.winomania.pl/wino.php?id=3, dostęp z dn. 15.05.2013

www.vinisfera.pl/wina,639,247,0,0,F,news.html, dostęp z dn. 26.06.2013

www.marr.pl/multimedia/0000/3495/Winnice_Ma_opolski_prezentacja.pdf, dostęp z dn. 20.06.2013

www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=artykuly&start=artykul&m=0,47&ID=646, dostęp z dn. 15.05.2013

www.malopolskie.pl/Pliki/2008/uchwala_290_zal2.jpg, dostęp z dn. 20.06.2013


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Dubińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642