Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kreowaniu ofert na rynku turystycznym

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Turystyka masowa zazwyczaj ogranicza się do “naskórkowej” eksploracji miejscowości i obszarów bogatych w obiekty zabytkowe. Uwaga “minutowych turystów” w naturalny sposób skupiana jest w tym ujęciu na najcenniejszych obiektach oraz materialnym dziedzictwie ruchomym, prezentowanym w muzeach. Tym sposobem wiedza na temat odwiedzanych miejsc zostaje spłycona i spłaszczona, często ograniczając się do pocztówkowych wspomnień i szybko wykonanych fotografii przed najważ niejszymi zabytkami. Choć trudno wierzyć w zmianę tego podejścia na szeroką skalę, warto zastanawiać się, w jaki sposób wzbogacać rynek usług turystycznych, poszerzać ofertę, umożliwiającą głębsze przeżycia, “mentalną eksplorację” miejsc, będących celem turystycznych podróży. W związku z powyższym proszę o wypowiedzi na temat: “Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kreowaniu ofert na rynku turystycznym”.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642