Oferty turystyki kulturowej dla dzieci i młodzieży

Agnieszka Matusiak

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Z racji mojej pedagogicznej specjalności częściej zastanawiam się nad kwestią tworzenia ofert turystyki kulturowej dla dzieci i młodzieży. W związku z tym chciałabym postawić problem profilowania wycieczek szkolnych i generalnie oferty przygotowywanej dla szkół. Wprawdzie wiadomo że to się w Polsce robi, ale mam wrażenie, ze powierzchownie i nie całkiem profesjonalnie. Druga – powiązana – kwestia to systematyczne przygotowywanie i wychowywanie świadomego uczestnika turystyki kulturowej: czy możemy dziś w Polsce w ogóle o tym mówić?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agnieszka Matusiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642