Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej

Adam Pawlicz

Abstrakt


Linie lotnicze i sieci hotelowe od dawna zwiększają przychody stosując techniki yield management, polegające na dyskryminacji cenowej, która umożliwia sprzedaż usług po różnych cenach dla różnych segmentów rynku. Podstawowym warunkiem stosowania technik yield management jest usługowy charakter produktu oraz stały potencjał. Warunek ten jest również spełniony w przypadku dużej części organizacji zajmującej się komercjalizacją obiektów turystyki kulturowej. A zatem tego typu organizacje również mogłyby teoretycznie zwiększyć swoje przychody stosując techniki yield management. W artykule przedstawiono zarówno potencjał i jak ograniczenia związane z wykorzystaniem yield management w obiektach zajmujących się komercjalizacją turystyki kulturowej. Możliwość generowania dodatkowych przychodów jest szczególnie istotna w okresie kryzysu, kiedy dotacje przyznawane przez podmioty publiczne często muszą być zastępowane przez środki wypracowane samodzielnie przez podmioty zarządzające obiektami turystyki kulturowej. Yield management jest dla tych organizacji alternatywą dla innych sposobów pozyskiwania dodatkowych funduszy na działalność statutową.

Słowa kluczowe


atrakcje turystyczne; turystyka kulturowa; yield management

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blery, E., Efstathia, K., Tsara, N. [2010]. Marketing for a non-profit organization. International Review on Public and Nonprofit Marketing [7], ss. 57-68

Bochert, R. [2007]. Tourismuspolitik. Bonn: uni-edition

Haas, C. [2007]. Families and Children Challenging Museums. W B. Lord [Red.], The manual of museum learning [ss. 49-76]. Lanham: Rowman Altamira

Hanchate, A. [1996]. Nonprofit pricing of services under cost uncertainty . Journal of Cultural Economics , ss. 133-144

Heeley, J. [2003]. Public private sector partnerships in tourism. W A. Lockwood, & S. Medlik [Redaktorzy], Tourism and Hospitality in the 21st century [ss. 275-280]. Devon: Butterworth Heinemann

Kingma, B. [1997]. Public good theories of the non-profit sector: Weisbrod revisited. Voluntas , 2 [8], 135-148

Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. [2006]. Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson Prentice Hall

Lord, B., & Lord, G. D. [1997]. The manual of museum management. Oxford: AltaMira Press

Maddison, D., & Foster, T. [2003]. Valuing congestion costs in the British Museum. Oxford Economic Papers , 55 [1], 173-190

Mauri, A. [2007]. Yield management and perceptions of fairness in the hotel business. International Review of Economics [54], 284–293

McKenzie, R., & Lee, D. [2006]. Microeconomics for MBAs, The Economic Way of Thinking for Managers. New York: Cambridge

McLean, F. [1997]. Marketing the museum. London: Routledge

Millar, S. [1993]. Heritage managment for heritage tourism. W S. Medlik [Red.], Managing Tourism. London: Butterworth Heinemann

Mundt, J. [2001]. Einführung in den Tourismus. München: Oldenburger Verlag

O'Connor, P. [2002]. An empirical analysis of hotel chain online pricing strategies. Information Technology and Tourism [5], 65-72

Page, S., & Hall, C. [2002]. Managing Urban Tourism . London : Prentice Hall

Panasiuk, A., & Pawlicz, A. [2011]. Ceny uslug turystycznych i rekreacyjnych. W Ekonomika turystyki i rekreacji [ss. 239-269]. Warszawa: Wydawnictow Naukowe PWN

Pawlicz, A. [2008]. Dobra Publiczne i Dobra Klubowe na Rynku Turystycznym w Aspekcie Zrównoważonego Rozwoju. W S. Wodejko [Red.], Zrównoważony Rozwój Turystyki [ss. 95- 106]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa

Pawlicz, A. [2011a]. Wybrane Aspekty Funkcjonowania Convention Bureau. Ujęcie Instytucjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki [15], 95-106

Pawlicz, A. [2011b]. Yield Management w Obiektach Sakralnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [647], 373-384

Payne, K. D. [1997]. Revenue Management Isn't New - But It Is Important. Pobrano Listopad 2, 2010 z lokalizacji http://www.adhp.org/pdf/TheEffectofYieldManagementonHotelBrands.pdf

Sfodera, F. [2006]. The spread of yield management practices: the need for systematic approaches. Assigi : Physica Verlag

Talluri, T., & van Ryzin, G. [2004]. The theory and practice of revenue management. Springer

Tso, A., & Law, R. [2005]. Analysing the online pricing practices of hotels in Hong Kong. Hospitality Management [24], 301–307

Turner, R. [2002]. Market Failures and the Rationale for National Parks. Journal of Economic Education , 33 [4], 347-56

Valentinov, V. [2007]. The Property Rights Approach to Nonprofit Organization: The Role of Intrinsic Motivation. Public Organization Review [7], ss. 41-55

Varian, H. R. [1997]. Mikroekonomia. Warszawa : PWN

Vericourt, F. d., & Lobo, M. [2009]. Resource and Revenue Management in Nonprofit Operations. Operations research , 57 [5], 1114-1128

Wirtz, J., & Kimes, S. [2007]. The Moderating Role of Familiarity in Fairness Perceptions of Revenue Management Pricing. Journal of Service Research , 9 [3], 229-240

Wodejko, S. [1998]. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa

World Tourism Organization. [2005]. City Tourism & Culture, The European Experience. Brussels : World Tourism Organization

Zietlow, J., Hankin, J., & Seidner, A. [2007]. Financial management for nonprofit organizations: policies and practices. New Jersey: John Willey & Sons


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Adam Pawlicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642