Szlak Wiatraczny w Wielkopolsce jako propozycja turystyki kulturowej obiektów poprzemysłowych i technicznych.

Izabela Wyszowska, Paulina Zakrzewska

Abstrakt


Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych przeżywa rozkwit także i w Polsce. W przypadku Wielkopolski nie jest formą wiodącą, bowiem region ten nie posiada obiektów szczególnie wysokiej rangi typu Kopalnia Soli w Wieliczce. Niemniej wyróżnia się w skali kraju, innym znaczącym atutem - stosunkowo dużą grupą zachowanych zabytkowych wiatraków. Te osobliwe obiekty zasługują na to, by otoczyć je opieką konserwatorską, ocalić od zapomnienia eksponując oraz popularyzując związany z nimi szlak tematyczny. Wysiłki w tym względzie należałoby zintensyfikować w oparciu o działalność Stowarzyszenia Wiatraki Wielkopolski i zwrócić uwagę turystów na Wielkopolskę jako region zwany niegdyś „krainą wiatraków”.

Słowa kluczowe


turystyka obiektów poprzemysłowych i technicznych; wiatraki; szlak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


xWielkopolska, 1993, pod. red. J. Sobczaka, Poznań

Buksalewicz P., Turystyka na skrzydłach wiatraków, „Gazeta Gościnna” – ksero w zbiorach Pracowni Krajoznawczej w Poznaniu (brak danych bibliograficznych)

Czerwiński T., 2008, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa

Encyklopedia Powszechna, 2002, t. 8, Wyd. Kluszczyński, Kraków

Encyklopedia PWN (Encyklopedia Gazety Wyborczej), 2005, tom 19, Kraków

Fuerst T. Ch., Wielkopolskie Wiatraki, turystyka.gazeta.pl, [13. 02. 2003]

Holendry, Koźlaki, paltraki…, Wielkopolska bez tajemnic, 2009 (folder przygotowany dla celów turystycznych przez Pracownię Krajoznawczą w Poznaniu)

Jankowski J., 2006, Wiatraki Wielkopolski, Leszno

Jankowski J., 2009, Wielkopolski Szlak Wiatraczny – TopMapa, Poznań

Kaczmarek J., 1995, Wiatraki, Bydgoszcz

Olejniczak M., 1998, Po wiatrakach… tylko wiatr, „Krajoznawstwo i Turystyka”, nr 28

Olędry. Przestrzenie obok nas, 2006 (katalog wystawy), Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań

Orłowski B., 2009, Ujarzmianie wiatru, „Mówią Wieki”, nr 8/9, ss. 16-21

Ruszkowski A., 1991, Wiatraki, „Na sieradzkich szlakach”, nr 1, ss. 5-9

Szlak budowli i kościołów drewnianych, 2007, folder WOT, Poznań

Szlak Zabytków Techniki w Wielkopolsce, 2007, folder WOT, Poznań

Wesołowska H., 1969, Młynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do XX w., Opole

Zeidler M. M., Domachowski P., 2005, Szlakiem wiatrów i sów. Tadziu Szczur i jego wiatrak, „Turysta Wielkopolski”, nr 4, s. 23

Zeidler M.M., Czarnecki J. M., 2008, Marian z Wiatraka, Wiatraczna Wielkopolska cz. 5, „Turysta Wielkopolski”, nr 5

Zeidler M.M., Domachowski P., 2007, Wincenty z Daszewic, Wiatraczna Wielkopolska, cz. 3, „Turysta Wielkopolski”, nr 5-7

Zeidler M.M., 2007, Wiatrak w Młynkowie, Wiatraczna Wielkopolska, cz. 2, „Turysta Wielkopolski”, nr 1

Zeidler M.M., 2008, Wiatraki w Wilkowie, Wiatraczna Wielkopolska cz. 4, „Turysta Wielkopolski”, nr 2

www.wiatraki1.home.pl (wiatraki.org.pl)

www.cudaswiata.wordpress.com

www.wiatrakmuzeum.rydzyna.pl

www.muratorplus.pl

www.muzea-wolsztyn.com.pl

www.osieczna.pl

www.smigiel.pl

www.srodawlkp.org

www.wrotapomorza.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Wyszowska, Paulina Zakrzewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642