Perspektywy rozwoju turystyki pielgrzymkowej, religijnej i kulturowej na terenie Polski i w Europie

Paweł Różycki

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

W wielkim skrócie za turystykę pielgrzymkową przyjmujemy wyjazdy do miejsc świętych powodowane motywami duchowymi. Za turystkę religijną uważa się wyjazdy do miejsc świętych powodowane motywami głównie poznawczymi, ale również dodatkowo duchowymi. Trzecią formą jest turystyka kulturowa (ale w wąskim rozumieniu), która polega na wyjazdach do miejsc świętych wyłącznie z nastawieniem na poznanie kultury bez jakiegokolwiek nastawienia religijnego (P. Różycki - Turystyka religijna i pielgrzymkowa s. 158-159 (w) K. Buczkowska, A.Mikos von Rohrscheidt). Jakie są perspektywy rozwoju trzech form turystyki: pielgrzymkowej, religijnej i kulturowej (w wąskim rozumieniu) na terenie Polski i w Europie? Które z nich będą dominować w najbliższych latach?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paweł Różycki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642