Oblicza turystyki flamenco w Sewilli

Jadwiga Romanowska

Abstrakt


Flamenco to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów kultury hiszpańskiej. Głównie dlatego, na stałe zagościło w turystycznej ofercie Hiszpanii, szczególnie zaś Andaluzji. Niniejszy artykuł poświęcony jest flamenco, (ze szczególnym uwzględnieniem tańca) jako jednej z podstawowych atrakcji turystycznych Sewilli. Autorka tekstu pragnie zwrócić uwagę na potencjał ekonomiczny tkwiący we flamenco, gdy chodzi o hiszpańską ofertę turystyczną skierowaną do obcokrajowców. Przedstawia formy obcowania ze sztuką flamenco, z jakimi zagraniczny turysta może spotkać się w sercu Andaluzji. Przytoczone przez autorkę artykułu przykłady ukazują, po pierwsze możliwości, jakie stoją przed potencjalnym widzem przedstawień flamenco,; po drugie zaś nakreśla wszechstronny charakter usług, z których zainteresowani flamenco turyści mogą skorzystać. Przytaczając dane statystyczne autorka stara się zwrócić uwagę na popularność, jaką cieszy się flamenco wśród obcokrajowców.

Słowa kluczowe


flamenco; turystyka; globalizacja; dziedzictwo kulturowe; stereotyp

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aix C., 2005, Aproximación a las condiciones de producciónartística en el baile flamenco actual, Músicaoral del sur - RevistaInternacional, rocznik2005 nr 6

Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Barthes R., 2000, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa

CrucesRoldán C., 2003, Másallá de la Música. Antropología y Flamenco II. Idenidad, Género y Trabajo, SignaturaEdiciones, Sewilla

Grötsch K., 2006, Un Protomuseo - el Museo del Baile Flamenco, Cuadernos de Economía de la Cultura, 2006 nr 6, Sevilla, http://www.oikos.org.es/mnu_ec/pdf_ec6/exp_protomuseo.pdf (data zaczerpnięcia: 24.11.2013)

Krzysztofek K., 2006, Wielokulturowość jako przemysł kultury w strategiach rynkowych, w: „Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie”, pod redakcją Golemo K., Paleczny T., Wiącek E., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Hernández Ramírez J., 2008, La imagen de Andalucía en el turismo, Centro de EstudiosAndaluces Sevilla

Mathews G., 2005, Supermarket kultury; przełożyła Ewa Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

SantaanaTalavera A., 2002, Mirar y Leer: Autenticidad y PatrimonioCultural para el ConsumoTurístico, http://www.antropologiasocial.org/contenidos/publicaciones/asantana/asantanavientbl.pdf (data zaczerpnięcia: 24.11.2013)

Steingress G., 2005, Sociología del Cante Flamenco, SignaturaEdiciones, Sewilla

Steingress G., 2007, Flamenco Postmoderno: Entre tradición y heterodxia. Un diagnósticosociomusicológico (Escritos 1989 – 2006), SignaturaEdiciones, Sewilla

Washabaugh W., 2005, Flamenco. Pasión, política y cultura popular, Paídos, Barcelona

Wieczorkowska A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, UNIVERSITAS, Kraków

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/turismoycomercio/opencms/noticias/noticia_2446.html (data zaczerpnięcia: 18.11.2013)

La Demanda de Turismo de Flamenco en Andalucía – 2004, http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/turismoycomercio/export/sites/ctcd/archivos/estadisticas/estadisticas-oficiales-de-ctcd/484_turismo_flamenco_04.pdf (data zaczerpnięcia: 18.11.2013)

http://www.juntadeandalucia.es/html/especiales/NuevoGobiernoVIII/images/17estatuto.pdf (data zaczerpnięcia: 21.11.2013)

http://www.sevillafederacionflamenca.es/(data zaczerpnięcia: 24.11.2013)

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/listy-dziedzictwa-niematerialnego/lista-reprezentatywna-niematerialnego-dziedzictwa-ludzkosci/ (data zaczerpnięcia: 2.01.2014)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.460

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jadwiga Romanowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642