Lokomotywy i wagoniki górnicze jako pamiątki historii oraz atrakcje turystyczne

Dorota Świtała-Trybek

Abstrakt


Celem publikacji są lokomotywy i wagoniki górnicze, które współcześnie można spotkać w wielu przestrzeniach miejskich związanych z funkcjonowaniem zakładów wydobywczych. Autorka na podstawie penetracji terenowej na Dolnym i Górnym Śląsku omawia ich lokalizację (wyróżnia kilka charakterystycznych miejsc występowania) oraz genezę powstania, także formy i wygląd tychże obiektów, jednocześnie akcentując funkcje, jakie współcześnie one pełnią. Wagoniki i lokomotywy górnicze – traktowane jako autentyczne elementy dziedzictwa kulturowego – można zakwalifikować jako atrakcje turystyczne w różnych formach turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


pomnik; historia górnictwa; atrakcja turystyczna; Śląsk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2011, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”, nr 4

Bohdanowicz K., 1952, Surowce mineralne świata, t. 3, cz. 1: Węgiel, wydanie pośmiertne pod red. E. Rühle, M. Tyskiej, wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, wyd. AWF, Poznań

Frużyński A., Wybraniec P., 2008, Wieże wyciągowe. Od żurawia do konstrukcji żelbetowej, wyd. Górnośląski Park Etnograficzny, Chorzów

Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań

Jałowiecki B., Szczepański M., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, wyd. Scholar, Warszawa

Jaros J., 1975, Zarys dziejów górnictwa węglowego, PWN, Warszawa-Kraków

Jaros J., 1988, Z dziejów górnictwa węglowego, [w:] D. Simonides (red.), Górniczy stan w wierzeniach, humorze, obrzędach i pieśniach, wyd. Śląski Instytut Naukowy, Katowice

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – aspekty teoretyczne, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kruczek Z., 2011, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka, razem ale jak, Łódź, ss. 71-80, źródło: http://proksenia.pl/download/Miedzy_atrakcja_a_pulapka_turystyczna.pdf

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, wyd. II, Proksenia, Kraków

Kula M., 2002, Nośniki pamięci historycznej, wyd. DiG, Warszawa

Lijewski T., 1978, Uprzemysłowienie Polski 1945-1975. Przemiany strukturalne i przestrzenne, PWN, Warszawa

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa

Maitland R., Newman P. (red.), World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Nora P., 2002, Epoka upamiętniania, [w:] J. Żakowski, Rewanż pamięci, wstęp L. Kieres, wyd. Sic!, Warszawa

Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, nr 23

Pabian B., 2006, Atrakcje turystyczne Polski. Walory kulturowe, wyd. WSHiT, Częstochowa

Piątek E., 1989, Historia dolnośląskiego górnictwa węgla kamiennego od XV do połowy XVIII w., wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław

Piernikarczyk J., 1933, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. 1, wyd. Śląski Związek Akademicki, Katowice 1933

Poznaj atrakcje pogranicza! Przewodnik pogranicza wodzisławsko-karwińskiego. Pruvodce karvinsko-vodislavské pohraničí. Tourist guide fort Wodzisław and Karvina borderland, 2001, Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Probierz K., 2001, Górnictwo na cenzurowanym, wyd. Politechnika Śląska, Gliwice

Schwark J. (red.), 2004, Tourismus und Industriekultur. Vermaktung von Technik und Arbeit, wyd. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG, Berlin

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A, 2008, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, TAiWPN Universitas Kraków

Znaniecki F., 2008, Metoda socjologii, PWN, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.481

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dorota Świtała-Trybek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642