Rozwój turystyki kulturowej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie prowincji Alicante w Hiszpanii

Justyna Pacelt, Ludwik Mazurkiewicz

Abstrakt


Prowincja Alicante posiada jedne z najlepszych w Hiszpanii warunki dla rozwoju masowej turystyki wypoczynkowej. Od połowy XX wieku masowy wypoczynek zdominował turystyczny rozwój prowincji. W tamtym okresie weszła ona w fazę penetracji, po której nastąpił rozwój, a pod koniec zeszłego stulecia prowincja weszła w fazę stagnacji. Aby nie dopuścić do utraty napływu turystów, lokalne  władze postanowiły zmienić swoje wcześniejsze podejście do rozwoju turystycznego i sięgnąć po niewykorzystane dotąd zasoby kulturowe oraz naturalne. W związku z tym zaczęto wprowadzać różne formy turystyki kulturowej. Najpopularniejsze okazały się:  turystyka winiarska, turystyka na obszarach chronionych oraz wycieczki do miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Formy te rozwijane są z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, pomagają chronić środowisko naturalne, wychodzą naprzeciw wymaganiom turystów oraz stwarzają nowe możliwości zarobkowe dla społeczności lokalnych, które dążą w ten sposób do poprawy warunków życia.


Słowa kluczowe


turystyka masowa; prowincja Alicante; turystyka kulturowa; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajuntament d’Elx, 2008, El Turismo en Elche 2008, Elche

Aledo A., Mazón T., Mantecón A., 2006, La insostenibilidad del turismo residencial, Universidad de Alicante

Andreu Guerrero R., Verdú Albert L., 2012, Turismo enológico en Alicante: la ruta del vino en el municipio de Pinoso, Cuadernos de Turismo, n. 30, ss. 35-61

Baños Castiñeira C. J.,1998, La oferta turística complementaria en los destinos turísticos alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación, Investigaciones Geográficas, n. 19, ss. 85-104

Butler R.W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, The Canadian Geographer, t. XXIV, n.1, ss. 5-12

Capdepón Frías M., Rodríguez Sánchez I., Such Climent M. P., 2007, Potencial de los Parques Naturales en el proceso de renovación de los destinos turísticos maduros: el caso de la Comunidad Valenciana, Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid

Capel Sáez H., 1967, Los estudios acerca de las migraciones en España, Revista de Geografía, t.3 n.1, ss. 77-101

Escandell Vidal M. V., Marrero Aguiar V., Casado Fresnillo C., Gutiérrez Rodríguez E., Ruiz-Va Palacios P., 2010, El lenguaje Humano, Editorial Univeritaria Ramón Areces, LAVEL S.A., Madrid

Fávero I., Rotta Antunes J.,2007, Enoturismo en la Región de la uva y el vino: Brasil, Estudios y perspectivas en turismo, t.16 n.2, ss. 133-149

Gozálvez Pérez V., 2011, Uso de las vías pecuarias y roturaciones: una conflictividad histórica entre ganaderos y labradores, Investigaciones Geográficas, n.54, ss.101-132

Herbert D., 2001, Literary Places, Tourism and the Heritage Experience, Annals of Tourism Research, t. 28, n. 2, ss. 312-333

Huete R. ,2005, Factores de atracción de Alicante como destino residencial: el punto de vista de los residentes europeos, [w:] Mazón T., Aledo A. (red.) Turismo residencial y cambio social. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, Aguaclara, Alicante, ss. 375-390

Huete R., Mantecón A., Mazon T.,2008, La percepción de los impactos del turismo residencial por parte de la sociedad receptora, Materiały pokonferencyjne: II Jornadas sobre turismo y sociedad. IESA-CSIC Córdoba, febrero de 2008

Instituto de Estudios Turísticos, 2004, Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR), Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, Madrid

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, n. 1, ss. 33-54

López Guzmán T.J., Sánchez S.M., 2008, La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas, Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, t. 6, n. 2, ss.159-171

Martí Ciriquián P., Nolasco Cirugeda A., Ortuño Padilla A.,2012, Landscape and urban quality in consolidated tourist areas in Alicante coastline, Materiały pokonferencyjne: 6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): TOURBANISM, Barcelona, 25-27 gener

Mazón T., Aledo A., 2005, Los límites del turismo residencial: el caso de Torrevieja, Estudios Turísticos, n. 165, ss.77-95

Mazón T., Huete R., 2005, Turismo residencial en el litoral alicantino: los casos de Denia, Altea, Benidorm, Santa Pola y Torrevieja, [w:] Mazón T., Aledo A. (red.) Turismo residencial y cambio social. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, Aguaclara, Alicante

Prawo Autonomiczne 3/1998 z 21 maja o Turystyce w Regionie Autonomicznym Walencja (tłum. własne) Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana

Prawo Krajowe 3/1995 z 23 marca o Szlakach pędzenia bydła (tłum. własne), La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

Santos Velasco J. A., 2002, Algunas observaciones sobra la actual legislación española de patrimonio arqueológico, Iberia: Revista de la Antigüedad, n. 5, ss. 7-20

Such Climent M. P, Rodríguez Sánchez I., Capdepón Frías M.,2008, Los espacios naturales protegidos litorales de la Comunidad Valenciana: una oportunidad para la diversificación de los destinos turísticos consolidados de sol y playa, Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid

Vera Rebollo F., Ivars Baidal J. A., 2003, Measuring Sustainability in a Mass Tourist Destination: Pressures, Perceptions and Policy Responses in Torrevieja, Spain, Journal of Sustainable Tourism, t. 11, n. 2-3, ss. 181-203

Vera Rebollo F., Rodríguez Sánchez I., 2010, Tourism strategies for the renovation of mature coastal tourist destinations in Spain, Materiały pokonferencyjne: Sustainable Tourism 2010, New Forest UK, 5-7 July 2010

Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t.17

Strony internetowe

http://mapasinteractivos.didactalia.net/ (data dostępu: 1.03.2014)

www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/lista-dziedzictwa-niematerialnego/europa-i-ameryka-polnocna/hiszpania/ (data dostępu: 10.07.2014)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.491

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Justyna Pacelt, Ludwik Mazurkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642