Spotkanie międzykulturowe w kontekście turystycznego doświadczania świata. Przykład Singapuru

Barbara Pabian

Abstrakt


Dynamiczny rozwój turystyki sprzyja spotkaniom międzykulturowym. Dzięki nim poznajemy ludzi i ich kulturę. Szczególnego kolorytu nabierają podróże do miejsc wielokulturowych, podczas których turyści mają możliwość w sposób symultaniczny szerokiego oglądu bogactwa kultury i stylu życia różniących się od siebie grup etnicznych. Kontakt z różnymi kulturami może przysporzyć wiele pozytywnych w swej wymowie konsekwencji, musi iść jednak w parze z umiejętnością czytania różnic kulturowych, które szczególnie wyraźne są wśród krajów wywodzących się z odległych od siebie kręgów cywilizacyjnych. Różnice kulturowe to rodzaj ukrytego ułożenia („zaprogramowania”) mentalno-wolicjonalnego, objawiającego się w ludzkich działaniach i interakcjach. Wyposażenie turysty kulturowego w podstawową wiedzę na ich temat ułatwi podróżowanie, pomoże w uniknięciu ewentualnych rozczarowań. Celem pracy jest ukazanie istoty i znaczenia kompetencji międzykulturowych w turystyce na przykładzie wielokulturowości Singapuru oraz przedstawienie propozycji rozwiązań, które wdrożone przez biura podróży, pozwolą ustrzec turystów przed szokiem kulturowym. Podstawą opracowania stały się studia nad dialogiem międzykulturowym, analiza źródeł wtórnych oraz metoda obserwacji uczestniczącej dotycząca komunikacji międzykulturowej (Singapur, sierpień 2014 r.).

Słowa kluczowe


spotkanie międzykulturowe; wielokulturowość; komunikacja międzykulturowa; Singapur

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka J., 1986, Filozofia cywilizacji. Cywilizacja diatymiczna czyli świat jako strach i łup, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, t. 1

Burszta W. J., 1998, Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań

Buryan P., 2014, Nowe oblicza miast jako element miejskiej turystyki kulturowej na przykładzie azjatyckich tygrysów i innych azjatyckich metropolii, Turystyka Kulturowa, 4, s. 41-57

Dobrowolski K., 2005, Chłopska kultura tradycyjna, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 414-424

Durydiwka M., Kociszewski P., 2014, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, Turystyka Kulturowa, 6, s. 5-29

Gaworecki W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa

Gesteland R. R., 1999, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa

Hall E. T., 1978, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Hae-Jung Hong, Doz Y. L., grudzień 2013 – styczeń 2014, L`Oreal wzorem organizacji wielokulturowej, Harvard Business Review Polska, s. 151-159

Hedrick-Wong Y., 2013, Global Destination City Index, MasterCard Worlwide, http://newsroom.mastercard.com/wpcontent/uploads/2014/07/Mastercard_GDCI_2014_Letter_Final_70814.pdf

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, M. Durska (tłum.), PWE, Warszawa

Jarnecki M., 2011, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, 10,

s. 4-24.

Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, 2002, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków.

Kugiel P., 2014, Singapur – brama do Azji dla polskich firm, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biuletyn, nr 82, s. 1-2

Mahajan V., Zrozumieć arabskich konsumentów, Harvard Business Review Polska, grudzień

-styczeń 2014, s. 114-119

Marx E., 2000, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.Pl, Poznań

Mikułowski-Pomorski J., 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, UNIVERSITAS, Kraków.

Pabian B., 2013, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice

Pabian B., 2014, Różnice kulturowe między narodami – stymulator czy bariera świadczenia profesjonalnych usług na rynkach turystycznych? [w:] J. Matysiewicz (red.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, s. 127-144

Paleczny T., 2005, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków

Tropeenaars F., Hampden-Turner C. ,2002, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, B. Nawrot (tłum.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Waluś E., 2012, Miasta marzeń. Singapur, Mediprofit Sp. z o.o. Nova Sp. Kom., Warszawa

www.sentosa.com.sg/en

www.euroislam.pl/index.php/2011/02/azjatycki-sarrazin-muzulmanie-sie-nie-integruja

www.lifeandmore.pl/pl/170,39,710,5,2,orientalna_niezwykla_wielokulturowa_stolica_azji_%E2%80%93_singapur.html
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.546

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Barbara Pabian

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642