Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie

Magdalena Marciniak, Anna Maria Dłużewska

Abstrakt


Artykuł skupia się na problemie stanu turystyki w Egipcie, po rewolucji w 2011 roku, czyli po tzw. Wiośnie Arabskiej. Na wstępie omówione zostały przyczyny i przebieg Arabskiej Wiosny, przedstawione zostało odmienne spojrzenie środowisk naukowych na problem rewolucji w Egipcie, oraz zmian z nią związanych. Zaprezentowano również dane Banku Światowego oraz Central Agency for Public Mobilization and Statistics dotyczące wpływów z turystyki międzynarodowej, liczby turystów odwiedzających Egipt jak również dotyczące procentowego wzrostu bezrobocia na przełomie ostatnich kilku lat. Artykuł uzupełniony jest badaniami terenowymi, którymi objęte zostały osoby zatrudnione w sektorze turystycznym w Kairze, Hurghadzie, Sharm El Sheikh i Luksorze, na stanowiskach niższych niż menadżerskie. Respondenci reprezentują zatem tzw. przeciętnego pracownika – obywatela Egiptu, który ponosi konsekwencje takiej a nie innej sytuacji społeczno-politycznej. Badania prowadzono w latach 2014-2015. 


Słowa kluczowe


Arabska Wiosna; turystyka; Egipt; rewolucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdou D.S., Zaazou Z., 2013, The Egyptian Revolution and post Socio-economic impact, „Topics in Middle Eastern and African Economies”, nr 15(1), s. 92-115

Al Hamarneh A., 2006, Economic growth, social development and international tourism – cases from the Arab World, „Imagine there is no countries – Inequality and Growth in Age of Tourism”, 5th Interanational Symposium on Tourism and Sustainability, 22-23 June 2006, conference handbook

Armbruster J., 2011, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Babbie, E., 2015, The practice of social research, Cengage Learning

Burns, P. M.; Novelli, M., 2007, Tourism and politics: Global frameworks and local realities. Elsevier

Burns, P. M., Novelli, M. (Eds.). 2008, Tourism development: growth, myths, and inequalities. CABI

Dłużewska A., 1998, Kobieta w Tunezji, Dialog, Warszawa

Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, WUW, Warszawa

Dłużewska A. i in., 2015, Współczesne problemy turystyki, Ośrodek Rekreacji Edukacji i Sportu w Poznaniu, Bydgoszcz- Poznań

Fiedler R., 2014, Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 33-49

Gause F. G., 2011, Why Middle East Studies missed the Arab spring: The myth of authoritarian stability, „Foreign Aff.”, nr 90, s. 81

Gray, M., 1998, Economic reform, privatization and tourism in Egypt. „Middle Eastern Studies”, nr 34(2), s. 91-112

Hanna M.S., 2013, The Tourism Crisis in post January 25th Egypt, The American University in Cairo, Kair

Howard, P. N., Duffy, A., Freelon, D., Hussain, M. M., Mari, W., & Mazaid, M., 2011, Opening closed regimes: what was the role of social media during the Arab Spring? SSRN 2595096

Ibrahim, M. A., 2013, The determinants of international tourism demand for Egypt: panel data evidence. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences,

ISSN 1450-2275

Khondker, H. H., 2011, Role of the new media in the Arab Spring, „Globalizations”, nr 8(5),

s. 675-679

Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., & Pearce, I., 2011, The Arab Spring the revolutions were tweeted: Information flows during the 2011 Tunisian and Egyptian revolutions, „International journal of communication”, nr 5, s. 31

Repetowicz W., 2011, Arabska Wiosna – szanse i zagrożenia, Brief programowy Instytutu Kościuszki, Instytut Kościuszki, Kraków

Sztumski J., 1976, Wstęp do metod i technik badan społecznych, Uniwersytet Śląski

Tarnawski M., 2014, Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 19-32

Tohamy, S., Swinscoe, A., 2000, The economic impact of tourism in Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies, no. 40

Wahab, S. E., 1996, Tourism development in Egypt: Competitive strategies and Implications, „Progress in Tourism and Hospitality Research”, 2(3‐4), s. 351-364

Zdanowski J., 2013, Znaczenie Arabskiej Wiosny, „Krakowskie Studia Bliskowschodnie”, nr 3,

s. 13-32

http://data.worldbank.com [10.04.2015]

www.dailynewsegypt.com/2014/12/13/41-egyptian-corruption-investigations-incomplete-world-bank [3.03.2015]

www.dailynewsegypt.com/2015/04/15/imf-raises-egypts-growth-outlook-to-4-in-2015 [24.05.2015]

www.egyptindependent.com/news/capmas-poverty-egypt-increases-263-20122013 [1.06.2015]

www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/egypt-declares-brotherhood-terrorist-group-201312251544398545.html [4.06.2015]

www.intur.com.pl [10.04.2015]

www.msrintranet.capmas.gov.eg [1.03.2015]

www2.unwto.org [18.03.2015]

https://cairo.trade.gov.pl [28.05.2015]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Anna Maria Dłużewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642