Wpływ 'polityki historycznej' na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce

Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska

Abstrakt


Pytanie 67
Niniejszy numer Turystyki Kulturowej poświęcony został relacjom i zależnościom pomiędzy turystyką, kulturą a dziedzictwem. Wszyscy mamy świadomość tego, że dziedzictwo nie jest raz na zawsze, w jeden i ten sam sposób określone. Uznanie czegoś za dziedzictwo oznacza wybór spośród zasobów przeszłości. Wybór ten podyktowany jest mniej lub bardziej subiektywną interpretacją tego, co ważne dla tożsamości i przyszłych pokoleń. Odwołując się do Reinharta Kosellecka możemy powiedzieć, że interpretacja taka odwołuje się do przestrzeni doświadczenia, wychodzącego z przeszłości oraz horyzontu oczekiwań skierowanych w przyszłość. W naszym pytaniu chcemy poprosić Państwa o odniesienie się do jednego z istotnych czynników kształtujących rozumienie dziedzictwa. Jaki jest, Państwa zdaniem, wpływ 'polityki historycznej' na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce?

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becker M., 2013, Geschichtspolitik in der Berliner Republik. Konzeptionen und Kontroversen Springer VS, Wiesbaden

The ICOMOS Charter for the interpretation and preservation of cultural Heritage sites, 2008, ICOMOS, Quebec

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków Poznań

„Polityka historyczna” 2016, hasło w polskiej edycji: Wikipedia, dostęp: 31 maja 2016

Sadkiewicz J., 2009, Polityka historyczna w Polsce. Teoria - praktyka - dyskurs publiczny, „Culture Management”, s. 276-288

Tilden F., 1957, „Interpreting our heritage“, University of North Carolina Press, Chapel Hill

Wagner B., 2009, Deutsche Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, „Jahrbuch für Kulturpolitik“ t. 9, s. 17-31
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.772

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642