Śladami poznańskich ewangelików

Artur Żyto

Abstrakt


Zorganizowane życie religijne ewangelickiej mniejszości wyznaniowej sięga połowy  XVI wieku. Od tego czasu krajobraz kulturowy Poznania wzbogacano obiektami sakralnymi oraz użyteczności publicznej, związanymi z działalnością ewangelików. Po II wojnie światowej wiele kościołów przejęli katolicy, dawne cmentarze przekształcono w parki, a budynki użyteczności publicznej zaadaptowano do pełnienia różnych funkcji. Celem niniejszego artykuły było przedstawienie wyników inwentaryzacji terenowej wzbogaconej przeglądem literatury, co umożliwiło wyznaczenie na obszarze miasta kilkunastu miejsc związanych ze wspólnotą ewangelicką. Jako walory turystyczne mogłyby one stanowić podstawę szlaku kulturowego o charakterze religijno-poznawczym. W ramach podjętej tematyki przeprowadzono również badanie ankietowe wśród poznaniaków. Pozwoliło ono określić w jakim stopniu mieszkańcy miasta są w stanie zlokalizować obiekty poewangelickie w przestrzeni miejskiej, a także zidentyfikować poziom ich świadomości genezy wskazanych miejsc. Większość ankietowanych identyfikuje poewangelickie obiekty, jednak zaledwie zna ich pierwotne przeznaczenie. Zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem ewangelików staje się szansą na poznanie spuścizny tej mniejszości wyznaniowej w roku jubileuszu 500 lecia Reformacji.

Słowa kluczowe


turystyka religijno-poznawcza; poznańscy ewangelicy; dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błaszczyk I., 2003, Dawny zbór Świętego Krzyża na Grobli, Wyd. Miejskie, Poznań

Bojarski T., 2012, Ewangelicy we Włocławku i okolicach dostęp online http://projekt.ckziu.wloclawek.pl/marzec-kwiecien_s6.html [27.04.2017]

Domasłowski J., 2005, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Poznaniu i w Zachodniej Wielkopolsce w latach 1919-2005, Wyd. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, Poznań

Dworecki Z., 1992, Mniejszość niemiecka w Poznaniu w latach II Rzeczypospolitej, [w:] Wiesiołowski J. (red.), Niemcy i Żydzi w Poznaniu, Wyd. NEW TON s.c., Poznań

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Hałas-Rakowska H., 2011a, Cmentarze gmin ewangelickich św. Pawła i św. Łukasza przy ul. Grunwaldzkiej [w:] Wiesiołowski J. (red.), Kronika Miasta Poznania. Grunwald, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań

Hałas-Rakowska H., 2011b, Założenia zieleni na Grunwaldzie na początku XX wieku. Od ogrodu ss. diakonisek po zieleńce międzywojnia [w:] Wiesiołowski J. [red.], Kronika Miasta Poznania. Grunwald, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań

Jakimowicz T., 1998, Pałac Górków w Poznaniu, Wyd. Miejskie, Poznań

Kiec O., 1998, Ewangelicka parafia Chrystusa na Łazarzu 1902-1945, [w:] J. Wiesiołowski (red.), Kronika Miasta Poznania. Święty Łazarz, Wyd. Miejskie, Poznań, ss. 87-107

Kiec O., 2001, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Wyd. Semper, Warszawa

Kiec O., 2015, Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Wyd. Instytut Kultury Popularnej, Poznań

Kosiewicz J., 2003, Turystyka pątnicza – perspektywa teoretyczna i historyczna [w:] J. Bergier, Żbikowski (red.),Turystyka a religia, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 27-34

Krzyślak B., 2003, Dawny kościół św. Pawła na Fredry, Wyd. Miejskie, Poznań

Kurzawa Z., Kusztelski A., 2006, Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Wyd. Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań

Machowska M., Wałkowska J., 2015, Ewangelicy w Gminie Kórnik, Wyd. Fundacja Heredtitas Culturalis, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy., Wyd. KMB DRUK, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomeny i oferty kulturowej turystyki [w:] Turystyka Kulturowa, nr 5, s. 86-102, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej [w:] Folia Turistica, nr 39, s. 65-99, Kraków

Mrugalska-Banaszak M., 1999, Wilda dzielnica Poznania 1253-1939, Wyd. Miejskie, Poznań

Paradowska M., 2008, Poznań. Zabytki bamberskie, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań

Witkowski R., 2012, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań

Piotrowska M., 2006, Poznański standard. Hotele przy Świętym Marcinie [w:] Wiesiołowski J. (red.), Święty Marcin, Wyd. Miejskie, Poznań

Sobczak J., 2006, Kościoły Poznania, Wyd. Debiuty, Poznań

Tomaszewski A., 2005, Ekumenizm kulturowy w jednoczącej się Europie [w:] Rudkowski T. (red.), O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa

Trzeciakowski L., 1992, Polacy i Niemcy w życiu codziennym w Poznaniu w XIX wieku [w:] Wiesiołowski J. [red.], Niemcy i Żydzi w Poznaniu, Wyd. NEW TON s.c., Poznań

Wojtczak M., 2009, Diakonissenanstalt w Poznaniu. Od Zagórza do Königsstrasse (1865-1875) [w:] F. Lenort, P.F. Neumann (red.), Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski Tom 4, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Poznań

Żerański M., 2009a, Ewangelicy w Cieszynie, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn

Żerański M., 2009b, Ewangelicy w Wągrowie, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn

Żerański M., 2010, Ewangelicy w Wiśle, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn

Żerański M., 2011, Szlak ewangelicki w Słupsku – przewodnik turystyczny, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn

Żyto A., 2016, Kościół garnizonowy przy ul. Szamarzewskiego, [w:] M. Mrugalska-Banaszak (red.), Kronika Miasta Poznania. Jeżyce II, Wyd. Miejskie Posnania

Żyto A., 2017, Potencjał obiektów poewangelickich w kontekście turystyki kulturowej Poznania, [w:] K. Borodako (red.), Współczesne oblicza turystyki, Wyd. Proksenia, Kraków, s. 378-387
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.859

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Artur Żyto

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642