Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej

Bartosz Małolepszy, Lucyna Kaczmarkiewicz

Abstrakt


Artykuł dotyczy realizacji przedsięwzięć turystycznych i edukacyjnych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To obszar sacrum o znaczeniu religijnym i narodowym. Artykuł stanowi studium przypadku i nie ma charakteru badawczego. To prezentacja wybranych projektów realizowanych w katedrze, których uczestnikami byli turyści oraz mieszkańcy Poznania. Artykuł odwołuje się do teorii interpretacji dziedzictwa i prezentuje zakres merytoryczny projektów, stosowane metody i cele działań, a także praktyczne wskazówki związane z działaniami w strefie sacrum. 


Słowa kluczowe


interpretacja dziedzictwa; turystyka w strefie sacrum; działania eventowe; turystyczne i edukacyjne w katedrze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck L., Cable T., 1998, Interpretation for 21th century. Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Sagamore Publishing, Champaign, IL

Chen-Wincławska M., 1991, Regionalizm w nauczaniu historii w Polsce po roku 1918, [w:] J. Rulka (red.), Z dziejów nauczania historii w krajach europejskich, Toruń

Domańska E., 2008, Problemy rzeczy we współczesnej archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Olsztyn

Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny, Małopolski Instytut Kultury, Kraków

Kobiałka D., 2008, Z życia dwóch naszyjników. Problemy biograficznego podejścia do rzeczy, „Kultura Współczesna”, nr 3

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia. Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006

Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R., 2012, Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Poznań

Marciszewska B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C. H. Beck, Warszawa

Pogorzelski J., 2012, Praktyczny marketing miast i regionów, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa

Skibiński Sz., 2009, Katedra poznańska, seria: Szlakami Polskiego Millenium, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

Tilden F., 2007, Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services, The University of North Carolina Press.

Wiesiołowski J. (red.), 2003, W kręgu katedry, Kronika Miasta Poznania nr 1/2003, Wydawnictwo Miejskie, Poznań

Van Lakerveld J., Gussen I., 2009, Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego, Publikacja do międzynarodowego Projektu Aqueduct

http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/564 [17.08.2017]

www.ahi.org.uk [26.04.2017]

www.bramapoznania.pl [26.04.2017]

www.failteireland.ie [26.04.2017]

www.innz.net.nz [26.04.2017]

www.interpretationaustralia.asn.au [26.04.2017]

www.interpretationcanada.wildapricot.org [26.04.2017]

www.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4c.pdf [26.04.2017]

www.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/7d.pdf [26.04.2017]

www.trakt.poznan.pl [26.04.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Bartosz Małolepszy, Lucyna Kaczmarkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642