Vol 4 (2011)

Kwiecień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Magdalena Banaszkiewicz 4-16
Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości PDF

Krzysztof Kasprzak 17-38
Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Kazimierczak 39-46
Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Szymon Czajkowski 47-55
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego PDF

Dyskusja naukowa


Karolina Buczkowska 56-58
Kreatywność w odniesieniu do turystyki kulturowej PDF