Autor - szczegóły

Stach, Elżbieta, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

  • Vol 5 (2015): Maj - Artykuły
    Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim
    Abstrakt  PDF  PDF (English)