Autor - szczegóły

Pstrocka-Rak, Małgorzata, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

  • Vol 4 (2013): kwiecień - Artykuły
    Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem
    Abstrakt  PDF