Autor - szczegóły

Sukiennik, Marta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska