Autor - szczegóły

Bursiewicz, Natalia Karolina, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Historii Kultury, Polska