Wkraczając w katastrofę. Wpływ relacji między przewodnikiem a turystą na narracje w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Agnieszka Karpiel

Abstrakt


Tekst podejmuje próbę analizy relacji tworzącej się pomiędzy przewodnikiem
a turystką w przestrzeni Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i jej wpływie na narracje
o katastrofie. Badaczka skupia się na zasadach, którym podlega praca przewodników, jak i w opowieściach turystów. Materiał badawczy jest rezultatem antropologicznych badań terenowych prowadzonych przez autorkę tekstu. Główną osią tekstu staje się zagadnienie łamania zakazów dotyczących wchodzenia do opuszczonych budynków, zabierania ze Strefy przedmiotów i roślin stających się pamiątką turystycznego doświadczenia, a także obecność opowieści o czarnobylskiej katastrofie i mitu katastrofy  w życiu i wyobrażeniu turystów. Punktem wyjścia do interpretacji obserwowanych praktyk turystycznych jest koncepcja „majsterkowania” (fr. Bricolage) zaproponowana przez Claude Levi- Strauss i jej późniejsze rezonowanie w propozycji Michela de Certeau.


Słowa kluczowe


przewodnik; turysta; Czarnobylska Strefa Wykluczenia; katastrofa; mit; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben G. 2010. Homo sacer. Suwerenna włada i nagie życie, tłum. M. Salwa, Wydawnictwo Prószyński i Spółka

Banaszkiewicz M. 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wydawnictwo UJ, Kraków

Banaszkiewicz M. 2020, Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników, Turystyka Kulturowa nr 3(114) maj-czerwiec 2020

Banaszkiewicz M. Owsianowska S. 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, Turystyka Kulturowa nr 11

Czaja D. 2018, Gramatyka bieli, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 3

De Certeau M., Wynaleźć codzienność, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2008

Duda A. 2020, Turystyka wobec porzuconego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica, Kraków

Duda A. 2019, Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczeności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, Turystyka kulturowa Nr 5/2019 (wrzesień-październik 2019)

Kunce A.2020, Katastrofa, czyli na ruinach zadomowienia [w:] Kultura Współczesna nr 2/2020, NCK, s.147

Levi-Strauss C. 2001, Myśl oswojona, tłum. A. Zajączkowski, Wydawnictwo KR, Warszawa, s. 31-32

Levi-Strauss C. 2010, Surowe i gotowane, tłum. M Falski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa

Tsing A. 2020, Szkoła uważności, tłum. P. Czapliński, Teksty Drugie 2020/1, s. 212

Tunbridge J. 2019, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, MCK, Kraków

Turner V. 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, tłum. E. Dżurak, PIW, Warszawa

Strugaccy A. B. 1974, Piknik na skraju drogi, Wydawnictwo Literackie Kraków

Wojnowski K. 2016, Pożyteczne katastrofy, Universitas, Kraków

Wójtowicz A., [w:] Mit i znaczenie, Claude Levi-Strauss, NCK, Warszawa 2020
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i118.1231

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Agnieszka Karpiel

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642