Leisure and Death: An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Numer tematyczny, w którym opublikowana zostaje ta recenzja poświęcony został problemowi transgresji w turystyce, zatem nim przejdę do omówienia samej publikacji, pozwolę sobie na nakreślenie kontekstu uzasadniającego jej wybór.

Pierwsze studia o turystyce w epoce pandemii pokazują, że podróżowanie, które stało się w ostatnich latach udziałem setek milionów ludzi na świecie ulega radykalnej transformację pod wpływem rozprzestrzeniania się i utrzymywania się COVID-19.  Niespotykane na taką skalę tąpniecie na rynku masowego podróżowania prowadzi nie tylko do głębokiego kryzysu ekonomicznego branży turystycznej i obszarów gospodarki bezpośrednio z nią związanej, lecz także do gruntownej modyfikacji praktyk społeczno-kulturowych. Badacze są zgodni, że sposób doświadczania świata przez turystów stanowi paletę postaw, motywacji i aktywności. W 2020 roku świat zamarł z miesiąca na miesiąc, lecz potrzeba podróży nie wygasła. Co robią ludzie przyzwyczajeni do podróżowania jak do cappuccino w papierowym kubku, gdy przestają móc podróżować tak swobodnie jak dotąd? Post-turysta miał być świadomym odkrywcą,
w zrównoważony sposób przemierzającym świat, stojąc w kontrze wobec turysty-masowego, wcielenia neokolonialnego barbarzyństwa.  Czy obydwa te typy przetrwały? A jeśli tak, to czy coś się zmieniło w sposobie ich podróżowania?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ateljevic, I., The critical turn in tourism studies : creating an academy of hope, Routledge, London, 2012

Kaul, A., Turning the Tune: Traditional Music, Tourism, and Social Change in a Irish Village, Berghahn Books 2009

Kozielecki, J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007

Leite N., Graburn N., Anthropological Interventions in Tourism Studies [w:] The SAGE Handbook of Tourist Studies, red. T. Jamal, M. Robinson, SAGE, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington, DC 2009, ss. 35–64

Roberts L., Andrews H., (Un)Doing Tourism Anthropology: Outline of a Field of Practice, „Journal of Tourism Challenges and Trends” 2013, nr VI/2, ss. 13–38

Skinner, J, Writing the Dark Side of Travel, Berghahn Books 2012

Stronza A., Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i118.1244

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642