Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej?

Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Marcin Gorączko

Abstrakt


Kwestie związane ze środowiskiem dyskutowane i rozważane są w różnych kontekstach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Akcentuje się nade wszystko zmiany klimatu i ich konsekwencje dla kolejnych pokoleń. Pozostaje truizmem stwierdzenie, iż człowiek i jego działania mają wpływ na środowisko. Znakomitym na to przykładem są tradycyjne i chronione krajobrazy kulturowe, zrównoważone ekosystemy czy parki narodowe, organizowane przez człowieka, stanowiące jedną z form długofalowej ochrony i organizacji jego kontaktu z naturą. Jak zwiększająca się świadomość ekologiczna jej uczestników wpływa na turystykę kulturową? Czy główną odpowiedzią na realne i potencjalne problemy środowiska mają być pakiety restrykcji i ograniczeń turystycznych? Jakie pomysły w obszarze turystyki kulturowej przyczyniają się do kształtowania pożądanych zmian w zachowaniu i postawach turystów kulturowych? Pytamy zatem, jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kasprzak K., 2016, Polskie uzdrowiska jako atrakcja dla turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 131-156

Kasprzak K., Raszka B., 2019, Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 46-60

Knudson D., Cable T., Beck L., 1995, Interpretation of Cultural and Natural Resources, ; 2nd Edition, Venture Publishing Inc, Cato Ave (USA)

Kolbuszewski J., 1987, Ochrona przyrody i kultura, [w:] Przyroda i kultura, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa, s. 9-26

Kowalczyk A., 2010, Koncepcje teoretyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 44-55

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 35-57

Kowalczyk A., Derek M., Kulczyk S., Burska Z., 2010, Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 162-248

Kowalczyk A., Kulczyk S., Duda-Gromada K., 2010, Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 78-161

Kulczyk S., 2016, Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 64-78

Kulczyk, S., 2014, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 6-15

Mielnik A., 2013, Racjonalność i racjonalizm w architekturze, „przestrzeń i FORMA”, nr 19, s. 110-120

Mielnik A., 2021, Piękno w architekturze racjonalistycznej, [w:] A. Jasiński i M. Skaza (red.), Architektura. Miasto. Piękno, t. 2, Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 139-152

Mikos von Rohrscheidt A., 2016a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. III, Kultpur.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2016b, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 6-46

Mikos von Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. 1: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, Dz. U. Nr 94, poz. 794.

Tinbergen J. (red.), 1978, O nowy ład międzynarodowy. Raport dla Klubu Rzymskiego, przeł. W. Rączkowska, S. Rączkowski, przedm. K. Secomski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz. U. Nr 3, poz. 6, ze zm

Wich U., 1983, Podstawowe problemy ochrony i kształtowania środowiska człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, t. 17, nr 1 s. 1-21

Zimniewicz K., 2012, Fikcje organizacyjne i działania pozorne w ochronie przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 (41), s. 194-209
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i127.1431

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642