Podróże malarzy graffiti – nietypowa forma turystyki kulturowej

Michał Urbański

Abstrakt


Treść artykułu odnosi się do sztuki graffiti jako szczególnego przykładu działalności artystycznej w ramach tzw. street art, a celem głównym publikacji jest przedstawienie fenomenu turystyki graffiti – która w ramach rozwoju graffiti na świecie powstała – jako nowego odłamu turystyki kulturowej. Część teoretyczna wsparta jest badaniami empirycznymi: analizowaną grupą osób stanowili malarze graffiti, którzy podróżują by tworzyć sztukę uliczną – sztukę graffiti.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; graffiti; street art

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ałpatow M. W., 1968, Historia sztuki t.1, Wyd. Arkady, Warszawa

Bartkowiak Z., 2008, Graffiti – sztuka czy wandalizm, Wyd. Fundacji Bezpieczne Miasto, Zielona Góra

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF Poznań, Poznań

Dillon T., 2007, Platform for Art. Art of the Underground, Wyd. Black Dog Publishing, Londyn

Dymna E., Rutkiewicz M., 2010, Polski Street Art, Wyd. Carta Blanca, Warszawa

Ekin, 2007, Ekin. GLK. TRO. TV interview, Magazyn „Concrete” 3/2007, Gdańsk

Gastman R., Rowland D., Sattler I., 2006, Freight Train Graffiti, Wyd. Thames & Hudson, Londyn

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2009, Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, s. 59-84

Kopaliński W., 1997, Podręczny Słownik Wyrazów Obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa

Lewisohn C., 2008, Streetart. The Graffiti Revolution, Wyd. Abrams

Peltason R., 2007, Creative Time, Wyd. Princeton Architectural Press, Nowy Jork

Urbański M., Podróże malarzy graffiti jako przejaw turystyki kulturowej, praca magisterska, WydziałTiR AWF w Poznaniu, Poznań 2011, maszynopis

Zimmermann S., 2005, Berlin Street Art, Wyd. Prestel, Monachium-Berlin-Londyn-Nowy Jork

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka, data pobrania: 15.08.2011

http://graffitioln.socjum.pl/blog/pokaz_wpis/2, data pobrania: 16.08.2011

http://www.outerspaces.pl/idea-festiwalu/, data pobrania: 15.09.2011
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.298

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Urbański

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642