Vol 8 (2012)

Sierpień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Marta Kamel 5-22
Turystyka kulturowa dzieci szkolnych PDF

Michalina Lewandowska 23-48
Niedoceniany potencjał turystyczny wschodnich regionów Turcji w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej PDF

Michał Urbański 49-64
Podróże malarzy graffiti – nietypowa forma turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 65-68
Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Bajda 69-78
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bieszczadzkiego PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 80-112
Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej PDF