Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na terenie miasta Zamość

Ewa Bekier-Jaworska, Klaudia Koprucha, Marta Lubaś

Abstrakt


W ostatnich latach turystyka kulinarna staje się coraz bardziej popularna i stanowi czynnik rozwoju i promocji miejscowości, regionów a także krajów. Ważnymi elementami wpływającymi na atrakcyjność turystyki kulinarnej w danym regionie są min.: odpowiednia baza gastronomiczna, bogata oferta dań regionalnych a także obecność szlaków kulinarnych.  Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się bazie gastronomicznej w Zamościu. Artykuł podzielono na kilka części. W pierwszej przedstawiono rozważania na temat turystyki kulinarnej oraz szlaków kulinarnych. Druga część tekstu zawiera krótką charakterystykę Zamościa i jego bazy gastronomicznej.  W trzecim rozdziale podjęto próbę identyfikacji dań regionalnych. Czwarty zawiera analizę mocnych i słabych stron zamojskich lokali gastronomicznych. W piątym rozdziale zaprezentowano opinie mieszkańców Zamościa i okolic o kuchni regionalnej. Pracę kończy podsumowanie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.  


Słowa kluczowe


Zamość; dania regionalne; gastronomia; turystyka kulinarna; szlak kulinarny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Byszewska I., Kurpińska G., 2012, Polskie smaki, Zysk i s-ka Wydawnictwo, Poznań

Costa L., Besio K., 2011, Eating Hawai’i: local foods and place-making in Hawai’i Regional Cuisine, Social & Cultural Geography, Vol. 12, No. 8, p. 839-854

Czubara K., 2005, Dawniej w Zamościu. O skarbach, duchach i czartach, sławnych generałach, poetach, wizytach dostojnych gości, wielkich balach, pojedynkach i kurtyzanach, Atut, Zamość

Derek M., 2013, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, Prace i Studia Geograficzne, T. 52, s. 85-100

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, Prace i Studia Geograficzne, T. 52, s. 9-30

Feduszka J., 2010, Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski, Witryna Kresowa, Zamość

Fiedoruk A., 2008, Kuchnia kresowa, Zysk i s-ka Wydawnictwo, Poznań

Hebda A., 2012, Warszawskie podróże kulinarne. Komunikacja podróży kulinarnych w materiałach reklamowych i recenzjach kulinarnych, Turystyka Kulinarna, nr. 3, www.turystykakulturowa.org, s. 5-15

Jawor A., 2011, Europolizacja. Kultura i dopełnienie europejskości na przykładzie Zamościa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kosowska P., 2013, W poszukiwaniu smaków Berlina – wybrane aspekty oferty gastronomicznej w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg, Prace i Studia Geograficzne, T. 52, s. 101-114

Kozaczka M., 2002, Poczet ordynatów zamojskich, Wydawca Zakłady Graficzne „Drukarz:, Tarnów

Kowalczyk A., 2014, Od street food do food distriets – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta. Turystyka Kulturowa, Vol. 9, www.turystykakulturowa.com., s. 6-26

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Matusiak A., 2009, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, Turystyka Kulturowa, nr. 2, www.turystykakulturowa.org., s. 4-19

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen Potencjał Perspektywy, KULTOUR.PL, Poznań

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju, Turystyka Kulturowa, nr. 10, wwwturystykakulturowa.org, s. 23-38

Sanchez-Canizares S. M., Lopez-Guzman T., 2012, Gastronomy as a tourism resource: profile of culinary tourist, Current Issues in Tourism, Vol. 15, No. 3, p. 229-245

Sulisz W., 2010, Kulinarna mapa Lubelszczyzny, Dziennik Wschodni, Lublin

Sulisz W., 2012, Smaki Lubelszczyzny, przewodnik, historia, kultura, kuchnia. Lubelskie Smakuj smakuj życie!, Lublin

Tomczak J., 2013, Szlak kulinarny jako przykład szlaku tematycznego, Prace i Studia Geograficzne, T. 52, s. 47-62

Zamojski M., 2011, Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w systemie ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Polsce, zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Informator turystyczny Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, 2014, Zamość i Roztocze, Atut, Zamość

Informator turystyczny Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, 2013, Zamość i Roztocze, Atut, Zamość

Informator turystyczny Biura promocji, Informacji i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Zamość, 2013, Zamość miasto idealne, promocja@zamosc.um.gov.pl

Magazyn turystyczny, 2014, Magiczne Roztocze, Biuro Turystyczne Quand, Tomaszów Lubelski

Informator kulinarny, 2010, Smaki Zamościa i Roztocza, publikacja opracowana w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego mechanizmu Finansowego z Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych Euroregionu Bug

Informator kulinarny, 2013, Tradycje kulinarna Zamojszczyzny i Roztocza, publikacja powstała w ramach projektu współpracy pod nazwą „Gotowania atrakcją regionu” realizowanego przez lokalne grupy działania „Nasze Roztocze” i „Ziemia Zamojska”

Informator kulinarny, 2013, Zasmakuj w tradycji, publikacja powstała w ramach współpracy trzech Lokalnych Grup Działania „Kraina wokół Lublina”, „Ziemi Kraśnickiej”, „Ziemia Biłgorajska”

Informator kulinarny, 2013, Smaki Ziemi Janowskiej, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Strategia Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020, Urząd Miasta, Zamość

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin

www.lubelskie.pl

www.roztocze.com

www.roztocze.org

www.roztoczewita.pl

www.quand.com.pl

www.turystyka.zamosc.pl

www.lgdnaszeroztocze.pl

www.lgdziemiazamojska.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Bekier-Jaworska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642