Vol 12 (2014)

Grudzień

Redaktor prowadzący: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Seweryn Kapinos 6-20
Notting Hill – w cieniu prawdziwego karnawału PDF

Ewa Bekier-Jaworska, Klaudia Koprucha, Marta Lubaś 21-37
Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na terenie miasta Zamość PDF

Grzegorz Iwanicki, Anna Dłużewska 38-53
Wybrane aspekty zagranicznej turystyki clubbingowej w Trójmieście PDF

Mirosław Marczak 54-67
Wpływ organizacji wielkich eventów piłkarskich na rozwój turystyki na przykładzie wybranych destynacji PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 68-70
Nowy podręcznik metodyki przewodnictwa miejskiego PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Duda 71-97
Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Borzyszkowski 98-111
Ocena jakości opracowań autorstwa polskich badaczy, dotyczących problematyki turystyki kulturowej PDF