Ocena jakości opracowań autorstwa polskich badaczy, dotyczących problematyki turystyki kulturowej

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Analiza tekstów, które dotychczas ukazały się na łamach polskich czasopism (w tym także w “Turystyce Kulturowej”) oraz w innych publikacjach o charakterze naukowym skłania do zadania następującego pytania: jak oceniacie Państwo jakość opracowań autorstwa polskich badaczy, dotyczących problematyki turystyki kulturowej? Czy dostrzegacie Państwo progres w ich przydatności dla środowiska naukowego? Czy stosowane metody badań są właściwe i charakteryzują się wysoką wartością?

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642