Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lęborskiego

Szymon Czajkowski

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Słowa kluczowe


powiat lęborski, potencjał, waloryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J. (red.), 2009, Dzieje Lęborka, Instytut Kaszubski, Gdańsk

Budkowski W., Mikusiński P., Ziemia Lęborska. Przewodnik turystyczny, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Lębork, 2012

Bielecki K., Ellwart J., Latarnie polskiego wybrzeża, (Wyd. 4) Region 2014

Ellwart J., Kaszuby, (Wyd. 10) Region, Gdynia 2009

Ellwart J., Loew P. O., 2008, Śladami Bismarcka po Pomorzu, (Wyd. 3) Region, Gdynia

Kawałek P., 2011, Spacerownik środkowopomorski, Agora, Warszawa

Lindmajer J., Machura T. (red.), 1982, Dzieje Lęborka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, (Wyd. 2) KulTour.pl, Poznań

Pomorska Droga św. Jakuba, 2014, Fundacja Szczecińska, Szczecin


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Szymon Czajkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642