Vol 4 (2019)

Numer 4 / 2019

Redaktor prowadzący: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Natalia Kowalska 7-19
Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 20-64
Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 65-91
Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej - główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści PDF

Janusz Łach 92-111
Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej PDF

Monika Stobiecka 112-122
Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Franciszek Mróz 123-168
Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” PDF

Recenzje książek naukowych


Lech Zdrojewski 169-171
Turystyka etnograficzna PDF

Ewa M Ziółek 172-177
Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1952-2018. Historia i wspomnienia PDF

Dyskusja naukowa


Mirosław Marczak 178-187
Urban exploration a turystyka kulturowa PDF