Vol 1 (2013)

styczeń

Redaktor prowadzący: Armin Mikos von Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony 5-43
Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w miescie na przykładzie akcji "Poznań za pół ceny!" PDF

Dominika Barcz, Jacek Cieślewicz 44-58
Zagospodarowanie turystyczne dziedzictwa archeologicznego w Poznaniu - stan obecny i mozliwości rozwoju PDF

Izabela Ściborska-Kowalczyk 59-88
Możliwości uprawiania turystyki kulturowej na rowerze na przykładzie Szklarskiej Poręby PDF

Recenzje książek naukowych


Przemysław Buryan 89-93
Kultura i turystyka. Współne korzenie PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Bajda 94-105
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu leskiego PDF

Dyskusja naukowa


Karolina Fidyk 106-111
Rola instytucji oświatowych w kreowaniu potrzeby odkrywania świata PDF