Vol 2 (2014)

Luty

Redaktor prowadzący: Szymon Czajkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Marta Duczyńska, Jacek Borzyszkowski 6-20
Charakterystyka osób zatrudnionych w seksbiznesie w kontekście potencjalnej podaży usług seksturystycznych PDF

Jakub Łukaszewski 21-38
Analiza historycznych, architektonicznych i turystycznych walorów kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich PDF

Paulina Tomczykowska 39-54
Turystyka kulturowa szansą na rozwój miasta kreatywnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia PDF

Magdalena Banaszkiewicz 55-69
Images of Women in Tourist Catalogues in Semiotic Perspective PDF

Recenzje książek naukowych


Jakub Łukaszewski 70-75
Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Arkadiusz Ochmański 76-99
Potencjał turystyczno-kulturowy miasta Opole i powiatu ziemskiego opolskiego PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz 100-108
Prywatne podróżowanie a turystyka kulturowa. Przemiany, formy, tendencje. PDF