Vol 7 (2010)

Lipiec

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Izabela Lipińska 4-11
Turystyka kulturowa na obszarze Szwajcarii PDF

Izabela Wyszowska 12-30
Poznańskie felietony XIX wieku jako znaczące źródło do badań nad dziejami miasta i dla związanej z nim turystyki kulturowej. (na przykładzie „Listów Wojtusia z Zawad” Marcelego Mottego) PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 31-32
Pokazaći zarobić. Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Anna Szyińska 33-41
Waloryzacja turystyczno-kulturowa miasta Powiatu Pilskiego PDF

Dyskusja naukowa


Michał Jarnecki 42-47
Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu. PDF